Studenti vieslekcijā iepazīstas ar ekonomikas un loģistikas procesiem Bulgārijā

2018. gada 17. oktobrī bakalaura studiju programmu “Uzņēmējdarbības loģistika” un “Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana” studentiem notika vieslekcija, kuru vadīja Sofijas Mežsaimniecības universitātes (Sofia University of Forestry, Bulgaria) doktorantūras studente Adriana Strekalovska.
Studentiem bija iespēja uzzināt par galvenajām tendencēm Bulgārijas ekonomikā, kā arī iepazīties ar reversās loģistikas procesiem.