SESMI apmeklē D.A.Cenova ekonomikas akadēmijas asociētais profesors Dr.Momčils Antovs

No 15.līdz 19.oktobrim Erasmus+ programmas ietvaros SESMI apmeklēja D.A.Cenova ekonomikas akadēmijas (Bulgārija) asociētais profesors Dr.Momčils Antovs. Viņš tikās ar RTU SESMI direktoru prof.Aivaru Vilni Krastiņu un mācībspēkiem, lai pārrunātu ar muitas izglītību saistītus jautājumus un sadarbības iespējas starp abām augstskolām. M.Antovs nolasīja vieslekcijas RTU muitas studentiem par muitas kontroli ES, muitas procedūrām, vienkāršotu muitas procedūru izmantošanu un AEO statusu un citiem jautājumiem.