SESMI mācībspēki piedalās starptautiskajā CEPOL apmaiņas programmā

No 15. Līdz 19.oktobrim RTU SESMI asoc.prof.Māris Jurušs un docents Aldis Čevers piedalījās CEPOL (European Union Agency for Law Enforcement Training) apmaiņas programmā un apmeklēja Igaunijas Drošības zinātņu akadēmiju.

No kreisās: RTU asoc.prof.Māris Jurušs, Igaunijas Drošības zinātņu akadēmijas lektore Hele Koitla, RTU docents Aldis Čevers, Igaunijas Drošības zinātņu akadēmijas Finanšu koledžas direktore Kerlija Randleina.

16.oktobrī Māris Jurušs uzstājās ar divām lekcijām- par nodokļiem Latvijā un nodokļu plānošanu, kā arī sniedza interviju Igaunijas Nacionālajai televīzijai par akcīzes nodokli. Vizītes laikā mācībspēki iepazinās ar muitas un nodokļu mācību programmu Igaunijā, muitas un nodokļu administrācijas apmeklējums u.c.

M.Juruša vieslekcija par nodokļiem Latvijā un nodokļu plānošanu.

CEPOL (European Union Agency for Law Enforcement Training) apmaiņas programma paredzēta Eiropas Savienības dalībvalstu tiesībsargājošo institūciju un ar tām saistīto mācību iestāžu darbinieku apmācībai. Septembrī Latvijā viesojās divi pārstāvji no Igaunijas Drošības zinātņu akadēmijas.

M.Juruša intervija: