Portugāles profesores vieslekcija programmas “Uzņēmējdarbības loģistika” studentiem

No 21. līdz 23. novembrim Inženierekonomikas un vadības fakultātē…

Erasmus+ programmas ietvaros SESTEL katedrā lekcijas lasa ārzemju vieslektore

ERASMUS+ mobilitātes programmas ietvaros no 2018. gada 20. līdz…

Vieslekcija Finanšu ministrijā muitas un nodokļu studentiem

Š.g. 29.oktobrī muitas un nodokļu administrēšanas studenti…