Vieslekcija Finanšu ministrijā muitas un nodokļu studentiem

Š.g. 29.oktobrī muitas un nodokļu administrēšanas studenti no bakalaura un maģistra līmeņa programmām kopā ar Dr.oec. asociēto profesoru Māri Jurušu viesojās Finanšu ministrijā uz vieslekciju par nodokļu aktualitātēm. Vieslekciju vadīja Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos Ilmārs Šņucins. Lekcijas ietvaros notiks diskusija par neseno nodokļu reformu, nodokļu atvieglojumu valstisko nozīmi, kā arī nodokļu nākotnes izaicinājumiem digitālajā ekonomikā. Studenti guva vērtīgas atziņas, kā arī idejas saviem turpmākiem pētījumiem. Pateicamies Finanšu ministrijai par atsaucību un laipno uzņemšanu. SESMI ir izveidojusies laba tradīcija mācību procesa ietvaros viesoties pie nozaru vadošajiem ekspertiem, tajā skaitā Finanšu ministrijā.