Erasmus+ programmas ietvaros SESTEL katedrā lekcijas lasa ārzemju vieslektore

ERASMUS+ mobilitātes programmas ietvaros no 2018. gada 20. līdz 23. novembrim maģistra studiju programmas “Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana” studentiem studiju kursu “Pētījumu metodoloģija” lasīja asoc. profesore Maria Nicolaou Avtzaki.

Asoc. profesore ir Frederikas universitātes (Kipra) Jūrniecības studiju programmas docētāja ar vairāk kā 19 gadu pieredzi daudzu ar uzņēmējdarbību saistītu mācību kursu (mārketinga, cilvēkresursu vadība, biznesa politika un organizācija, stratēģiskā vadība u.c.) docēšanā, kā arī praktiska pieredze pētījumu metožu izmantošanā augstākās izglītības jomā.

Pēc tikšanās ar Mariu Nicolaou Avtzaki SESTEL katedras vadītāja vietniece un studiju programmas direktore Ingūna Jurgelāne – Kaldava atzīst, ka studentiem šī bija lieliska iespēja iegūt jaunas zināšanas, nostiprināt angļu valodu un gūt ieskatu par izglītības prasībām un mācību metodēm starptautiskā vidē.

“Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedrā ir iespējams mācīties uz starptautisko vidi orientētās profesionālās programmās. Šajā starptautiskajā vidē komunikācija galvenokārt notiek angļu valodā, tādēļ jau studiju procesā šī valoda tiek plaši pielietota praktiski. Globalizācijas procesi un mūsdienu izglītības tendences nepārtraukti liek mums vērtēt arī citu valstu augstskolu pieredzi, un, lai nezaudētu saikni ar Eiropas izglītības telpu, mūsu studentiem tiek piedāvāta iespēja programmas Erasmus+  ietvaros iepazīties ar citu valstu mācībspēku zināšanām,” uzsver Ingūna Jurgelāne – Kaldava.