Mācību ekskursija SIA “Albert Berner”

Decembra sākumā SESTEL katedras profesionālo bakalaura studiju programmu “Uzņēmējdarbības loģistika” un “Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana” studenti devās mācību ekskursijā uz SIA “Alber Berner”, Mārupē, kur klātienē iepazinās ar uzņēmuma darbību gan Latvijā, gan ārpus tās.
Loģistikas nodaļas vadītāja Nadīna Moroza iepazīstināja studentus ar uzņēmumu, tā vēsturi un galveno produktu sortimentu, savukārt noliktavas pārzinis Martins Ritums iepazīstināja ar darbu uzņēmuma 1700 m2 lielajā noliktavā.
Ekskursijas laikā studentiem bija iespēja praktiski izmēģināt preču marķēšanas un pakošanas darbu.