RTU SESMI direktors profesors Aivars Vilnis Krastiņš saņem augstāko Valsts ieņēmumu dienesta apbalvojumu

Š.g. 10.decembrī Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta (SESMI) direktoram profesoram Aivaram Vilnim Krastiņam piešķirta Valsts ieņēmumu dienesta I pakāpes Goda zīme par personīgu ieguldījumu VID attīstībā, izveidojot un stiprinot muitas un nodokļu izglītības sistēmu Latvijā.
Valsts ieņēmumu dienests arī izteicis Pateicību RTU SESMI Muitas un nodokļu katedras asociētajam profesoram Mārim Jurušam par dalību akcīzes nodokļa plaisu metodikas izstrādē un pētījumu veikšanā par akcīzes preču nelikumīgu apriti, iesaistot studentus, kas veicina Valsts ieņēmumu dienesta mērķu sasniegšanu.
RTU Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts saņēmis atzinības rakstu par ilggadēju sadarbību, veicinot Valsts ieņēmumu dienesta mērķu sasniegšanu.

Goda zīmes apliecība A.V.Krastiņam

Pateicība M.Jušam

Atzinības rakst