SESMI SESTELK saņem Finanšu ministrijas pateicību

Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra saņēmusi pateicības vēstuli no LR Finanšu ministrijas par studentu grupas izstrādāto projektu “Latvijas dārgmetālu un to izstrādājumu provēšanas pakalpojumu starptautiskās konkurētspējas uzlabošana”. Vēstulē uzsvērts, ka studentu projektā sniegtā informācija ir sevišķi svarīga saistībā ar iespējamiem uzlabojumiem elektroniskās informācijas sniegšanā Latvijas un citu valstu esošajiem un potenciālajiem tirgus dalībniekiem.