Asociētā profesore Ingūna Jurgelāne-Kaldava atkārtoti ievēlēta par Transporta un loģistikas nozares ekspertu padomes priekšsēdētāja vietnieci

Š.g.17.janvārī Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedras vadītāja vietniece asociētā profesore Ingūna Jurgelāne-Kaldava amatā pārvēlēta vienbalsīgi. Padomes sanāksmes laikā Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Ilze Buligina izteica pateicību I.Jurgelānei-Kaldavai par aktīvu iesaistīšanos jauniešu informēšanā par transporta un loģistikas nozares specifiku un nākotnes perspektīvām.
Pēdējos gados Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) ir veikusi nozīmīgas izmaiņas izglītības sistēmas institūciju sadarbībā ar nozarēm. Nozaru ekspertu padomes (NEP), tostarp Transporta un loģistikas nozares ekspertu padome, tika izveidotas, lai notiktu ciešāka sadarbība starp darba devējiem, arodbiedrībām, valsts institūcijām un izglītības iestādēm.