Mācības AS “Cēsu Alus” darbiniekiem

Četras janvāra pirmdienas AS “Cēsu Alus” darbinieki apguva tālākizglītības kursu “Aktualitātes un drošība noliktavas darba procesos”, kuru organizēja RTU SESMI Uzņēmējdarbības pētījumu un mācību centrs. Mācībās piedalījās ražošanas, noliktavu, iepirkumu u.c. nodaļu darbinieki. 28.janvārī 47 uzņēmuma darbinieki  saņēma sertifikātus par kursa apgūšanu, kurus svinīgi pasniedza RTU SESMI Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedras vadītāja vietniece asociētā profesore Ingūna Jurgelāne-Kaldava.

AS “Cēsu Alus” vadība atzinīgi novērtēja uzņēmuma sadarbību ar RTU profesionālo studiju programmu  “Uzņēmējdarbības loģistika”, mācībspēku zināšanas un kursos iegūto informāciju. Uzņēmuma Finanšu, IT un loģistikas departamenta vadītāja Dita Sloka izteica pateicību asoc.profesorei I.Jurgelānei-Kaldavai par to, ka augstskola ne tikai māca studentus, bet izprot arī esošās nozares vajadzības, tādējādi veidojot labu un ciešu sadarbību nākotnē. I.Jurgelāne-Kaldava uzsvēra, ka šāda veida sadarbība ar nozari augstskolai ir ļoti nozīmīga un izteica cerību, ka veiksmīgā sadarbība turpināsies, jo studiju process un tajā iegūtie rezultāti nedrīkst būt atrauti no prakses.

Asoc.prof.I.Jurgelāne-Kaldava pasniedz tālākizglītības kursu sertifikātus AS “Cēsu Alus” darbiniekiem