Satiksmes ministra Tāļa Linkaita vieslekcija

Š.g. 22.martā satiksmes ministrs Tālis Linkaits lasīja vieslekciju loģistikas un starptautisko ekonomisko sakaru studentiem par valsts transporta politikas pamatnostādnēm un aktuālajiem jautājumiem. SESTEL katedras vadītāja p.i., asoc.prof. I.Jurgelāne-Kaldava uzsver, ka šādas valsts augstu amatpersonu viesošanās pie studentiem ir svarīgas gan studentiem, gan valsts institūciju pārstāvjiem, jo tādējādi tiek nodrošināta informācijas apmaiņa, kā arī izpratne par procesiem valstī un izglītībā kopumā.