Asociētā profesora Māra Juruša dalība Pasaules veselības organizācijas darba grupā

Š.g. 21.-22.martā asociētais profesors Māris Jurušs piedalījās Pasaules veselības organizācijas (PVO) darba grupā Ženēvā (Šveicē).
M.Jurušs ir viens no nacionālajiem ekspertiem, kas pārstāv Latviju starptautiskajā projektā “Nelegālā tabakas tirdzniecība Eiropas Savienībā 2017. – 2019.: Informētības palielināšana un izpratnes veicināšana par nelegālo tabakas tirdzniecību starp akadēmiskajiem pētniekiem Eiropas Savienībā”. Projektā apzināta nelegālā tabakas tirgus situācija Latvijā un vairākās citās Austrumeiropas valsītis, kā arī notikušas apspriedes ar nacionālajām nodokļu administrācijām.
Latvija un daudzas citas valstis ir pievienojušās Vispārējai konvencijai par tabakas uzraudzību, tomēr vēl ir daudz jautājumu, kurus nepieciešams risināt. Tuvākajā laikā arī Latvijā tiks ieviests «Track&Trace» princips cigaretēm, kas ļaus izsekot cigarešu paciņām no fabrikas līdz mazumtirgotājam.
Šajā sanāksmē vairāku valstu nacionālie eksperti un  PVO pārstāvji divas dienas diskutēja par sākotnējās izpētes rezultātiem, apmainījās ar informāciju par labo praksi cīņai ar nelegālo tirgu, kā arī diskutēja par iespējamajiem ieteikumiem tabakas izstrādājumu kontroles pasākumu pilnveidošanai. Projektā iesaistītie pētnieki sagatavos akadēmiskas publikācijas, kā cīnīties pret nelegālo tirgu, kā arī par citām aktuālām tēmām, kas skar tabakas izstrādājumu kontroli.