Pasaules Muitas organizācija izsaka pateicību RTU par starptautisko muitnieku profesijas standartu atjaunošanu

Pasaules Muitas organizācija apstiprinājusi atjaunotos starptautiskos muitnieku profesijas standartus, kuru izstrādē piedalījās Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts (SESMI). Par standartu atjaunošanu Pasaules Muitas organizācija (PMO) RTU izteikusi pateicību. 
Standarti apstiprināti PMO Capacity Building Committee sesijā Briselē, kas notika no 8.līdz 10. aprīlim. Tika apstiprināti arī jaunie pilnveidotie noteikumi augstskolu muitas studiju programmu atzīšanai par atbilstošiem PMO standartiem un attiecīga atbilstības sertifikāta saņemšanai no PMO.
Ikgadējo Capacity Building Committee sesiju Briselē ar uzrunu atklāja Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, RTU goda doktors Valdis Dombrovskis. Viņš uzsvēra straujās pārmaiņas, kuras šobrīd piedzīvo muitas administrācijas visā pasaulē, aizvien pieaugošo muitas darba sarežģītību, ko ietekmē pārrobežu e-komercija, straujā tehnoloģiju attīstība.
Institūts piedalās arī Eiropas Komisijas izveidotā valdē par bakalaura un maģistra līmeņa muitas programmu atzīšanu Eiropas Savienībā. Savukārt piedaloties Eiropas Komisijas finansētajā starptautiskajā robežpārvaldības projektā «BOMCA- 9», SESMI nodarbojas ar muitas izglītības pilnveidi piecās Centrālāzijas valstīs. Ar SESMI ekspertu iesaisti muitas programmu atbilstoši PMO prasībām pārstrādājusi Kazahstānas Nacionālā Al-Farabi universitāte.  Kazahstānas augstskola pirms dažām dienām saņēmusi PMO akreditācijas sertifikātu.
SESMI direktors Aivars Vilnis Krastiņš uzsver institūta nozīmīgo lomu muitas izglītības pilnveidē starptautiskā mērogā: «Mēs piedalāmies spēles noteikumu izstrādāšanā visas pasaules muitām.»
RTU ir vienīgā mācību iestāde Latvijā ar starptautiski akreditētu studiju programmu «Muitas un nodokļu administrēšana», kurā var iegūt augstāko izglītību muitas un nodokļu jomā. Unikālā studiju programma veidota sadarbībā ar PMO un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) nodokļu un muitas iestādēm. Tā ir pirmā pasaulē atzītā muitas un nodokļu administrēšanas studiju programma, kas saņēmusi PMO sertifikātu par atbilstību šiem standartiem. Šogad muitas izglītībai Latvijā aprit 25 gadi. RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūtā muitnieku apmācība notiek kopš 1994. gada, savukārt nodokļu speciālistu apmācība – kopš 2004. gada. Savukārt Latvijas muita šogad svin savu simtgadi.

(No kreisās) Valdis Dombrovskis, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Kunijo Mikurija (Kunio Mikuriya), Pasaules muitas organizācijas ģenerālsekretārs, Aivars Vilnis Krastiņš, RTU Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta direktors Pasaules muitas organizācijas Capacity Building Committee sanāksmē 2019.gada 8.aprīlī.