SESMI apmeklē studenti un mācībspēki no Francijas

ERASMUS+ mobilitātes programmas ietvaros no 2019.gada 23. līdz 26.aprīlim bakalaura studiju programmas “Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana” 3.kursa studentiem studiju kursu ”Starptautiskās uzņēmējdarbības aktualitātes” lasīja vieslektori Brigitte Plancon un Sylvain Verron-Pequignot no Vadībzinību un starptautiskās tirdzniecības augstskolas Francijā (La Salle – Ecole de Management et de Commerce International ).

Kopā ar mācībspēkiem Rīgu apmeklēja arī franču studentu grupa 10 cilvēku sastāvā. Studentiem bija iespēja iepazīties ar uzņēmuma “Cesim” tiešsaistes biznesa simulāciju “SimBrand”, kā arī uzņēmuma mārketinga lēmumu pieņemšanas procesu. 

Ārpus lekcijām RTU studenti organizēja franču studentu iepazīstināšanu ar RTU, kā arī Rīgas nozīmīgākajiem kultūrvēsturiskajiem objektiem. Kā atzina ārvalstu studenti un pasniedzēji, šī bija lieliska iespēja iepazīt un izprast dažādu kultūru atšķirības, mācīties starptautiskā vidē un labāk saprast atšķirīgo abu valstu izglītības sistēmā un studiju metodēs.

La Salle – Ecole de Management et de Commerce International , kas atrodas Francijas pilsētā Sanetjenē, jau vairāk nekā 20 gadus specializējas starptautiskās tirdzniecības speciālistu sagatavošanā.

Par “Cesim”: “Cesim” ir viens no vadošajiem daudzvalodu, starpdisciplināro biznesa simulāciju izstrādātājiem pasaulē. “Cesim” galvenais uzdevums ir uzlabot studiju pieredzi un pilnveidot mācību resursu izmantošanu uzņēmējdarbības un korporatīvo apmācību programmās.