SESTEL studenti apmeklē Rīgas Brīvostu

Š.g. 15. Maijā SESMI SESTEL katedras profesionālā bakalaura studiju programmas ‘’Uzņēmējdarbības loģistika’’ un ‘’Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana’’ 1.-3.kursa studentiem bija iespēja doties šī studiju gada noslēdzošajā ekskursijā, kas tika organizēta sadarbībā ar Rīgas Brīvostas pārvaldi. Ekskursijas laikā pa Rīgas ostas akvatoriju studentiem tika izrādīta osta, ostas termināļi, kā arī stāstīts par ostas darbību un nākotnes attīstības plāniem.

Rīgas brīvostas pārvaldes Sabiedrisko attiecību un komunikācijas nodaļas pārstāve Vita Gerharde uzsver, ka ir jāveicina sabiedrības izpratne par ostas darbību. Studentu vidū var būt gan topošie ostas darbinieki, gan klienti, kuri ir jāizglīto par ostu un tās funkcijām.

Starptautisko ekonomisko sakaru un uzņēmējdarbības loģistikas 3.kursa studenti īpaši novērtēja iespēju klātienē iepazīties ar Rīgas Brīvostas teritoriju, šādi papildinot zināšanas loģistikā. Savukārt, pasniedzēji A.Starčenko un D. Bērtulis uzskata, ka šī bija lieliska iespēja praktiskiem piemēriem parādīt lekcijās stāstīto.

Paldies studentiem par dalību šī gada noslēdzošajā braucienā ar kuģīti un Rīgas Brīvostas pārvadei par iespēju klātienē iepazīt ostas teritoriju!