Muitas un nodokļu administrēšanas studentu tikšanās ar VID pārstāvjiem

Š.g. 26.septembrī Muitas un nodokļu katedrā Kalnciema ielā…

SESMI studentu vizīte Rīgas satiksmē

Studiju kursa “Ievads studiju nozarē” ietvaros profesionālā…

SESMI studentu ekskursija uz RIMI

13.09 un 20.09 profesionālā bakalaura profesionālo studiju…

SESMI studenti apmeklē ASV vēstniecību

13. septembrī profesionālā bakalaura studiju programmas…

SESMI studenti dodas ekskursijā uz ES māju

13.septembrī profesionālā bakalaura studiju programmas…

SESMI viesojas studenti no Heilbronnas universitātes

Š.g. 10.septembrī Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta…