SESMI viesojas studenti no Heilbronnas universitātes

Š.g. 10.septembrī Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loğistikas katedrā viesojās studentu un pasniedzēju grupa no Heilbronnas universitātes. Ārvalstu delegācija apmeklēja katedras organizēto semināru par loğistiku un Vācijas – Latvijas starptautiskajām attiecībām.
Semināra pirmajā daļā RTU IEVF dekāna vietniece mācību darbā Inga Lapiņa raksturoja Rīgas Tehnisko universitāti, universitātes vērtības un mācībspēkus. Neizpalika arī stāstījums par RTU fakultātēm, to studiju programmām, universitātes starptautisko sadarbību un atpazīstamību.
Semināra otrajā daļā, vieslektors, CMA CGM Log vadītājs, Dans Bērtulis deva ieskatu svarīgākajos loğistikas procesos Latvijā un pasaulē. Tika aplūkoti tādi jautājumi kā “politikas ietekme uz loğistiku”, “loğistikas problēmas Latvijā un Eiropā”, “Rail Baltica” u.c.
Semināra noslēgumā, vieslektors, GEFCO Baltic pārdošanas vadītājs Rinalds Pļavnieks turpināja raksturot loğistikas nozari Latvijā, īpašu uzmanību pievēršot Latvijas un Vācijas sadarbībai. Papildus tam, lai izprastu loģistikas būtību, studenti risināja vieslektoru sagatavotos praktiskos uzdevumus.
Heilbronnas universitātes studente Anna īpaši novērtēja iespēju klātienē iepazīties ar Rīgas Tehnisko universitāti, kā arī papildināt savas zināšanas loģistikas nozarē. Savukārt Heilbronnas universitātes pasniedzējs Rolands Alters uzskata, ka seminārs bija lieliska iespēja ar praktiskiem piemēriem atspoguļot loģistikas nozīmi Latvijas un Vācijas starptautiskajās attiecībās.