SESMI studenti dodas ekskursijā uz ES māju

13.septembrī profesionālā bakalaura studiju programmas “Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana” 1.kursa studenti devās savā pirmajā ekskursijā, kas tika organizēta sadarbībā ar Eiropas Savienības māju. Ekskursijas pirmajā daļā studenti tika iepazīstināti ar Eiropas Savienības vēsturi, kandidātvalstīm un attīstības tendencēm.

Studentiem, interaktīvas prezentācijas ietvaros, bija iespēja uzzināt vairāk par četrām svarīgākajām ES institūcijām un to darbības virzieniem – Eiropas Parlamentu, Eiropadomi, Eiropas Komisiju un ES Padomi. Pirmās daļas noslēgumā studentiem bija iespēja uzzināt nedaudz vairāk par ES pārvaldību un lēmumu pieņemšanas procesu Eiropas Savienībā.

Savukārt ekskursijas otrajā daļā EP biroja Latvijā pārstāve pievērsās ES aktualitātēm. Detalizētāk tika raksturots EP lēmumu pieņemšanas process un EP biroja galvenie uzdevumi. Ekskursijas noslēgumā studenti tika iepazīstināti ar aktuālajiem Eiroparlamenta vēlēšanu rezultātiem, kā arī izmantoja iespēju uzdot interesējošos jautājumus. Izsakām lielu paldies Eiropas Savienības mājai par viesmīlīgo uzņemšanu un interesanto stāstījumu!