SESMI studenti apmeklē ASV vēstniecību

13. septembrī profesionālā bakalaura studiju programmas “Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana” 1. un 2. kursa studentiem bija ekskluzīva iespēja doties ekskursijā uz ASV vēstniecību. Studentu grupu ekskursijā pavadīja Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedras vadītāja, asociētā profesore Ingūna Jurgelāne-Kaldava.

Ekskursijas pirmajā daļā studenti tika iepazīstināti ar vēstniecības vēsturi, galvenajām funkcijām, darbības virzieniem un svarīgākajiem nākotnes attīstības plāniem. Savukārt ekskursijas otrajā daļā, ASV vēstniecības preses un kultūras nodaļas pārstāves vadībā, studentiem bija iespēja aplūkot vēstniecības telpas un iepazīties ar nozīmīgākajiem ASV mākslinieku mākslas darbiem.

Profesionālā bakalaura studiju programmas “Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana” 1. un 2. kursa studenti novērtēja iespēju apmeklēt ASV vēstniecību un uzzināt nedaudz vairāk par vēstniecības darbu un tās darbinieku ikdienu, norādot, ka tā bija lieliska iespēja iegūt izpratni par starpvalstu sadarbību un starptautisko sakaru būtību.

Izsakām lielu paldies ASV vēstniecībai par viesmīlīgo uzņemšanu!