Asociētais profesors Māris Jurušs piedalās starptautiskā projekta ProTax sanāksmē Briselē

Š.g. 21.-22.novembrī notika projekta ProTax sanāksme, kurā Māris Jurušs sniedza savu atsauksmi par līdz šim projektā paveikto. ProTax ir vērsts uz nodokļu krāpniecības apkarošanu. Tā galvenie uzdevumi ir identificēt problēmas nodokļu krāpniecības apkarošanā, analizēt situāciju ES, kā arī izstrādāt risinājumus turpmākai efektīvai iestāžu sadarbībai, tādējādi ļaujot veiksmīgāk cīnīties pret nodokļu krāpšanu. ProTax dalībnieki ir gan akadēmiskās iestādes, gan valsts institūcijas, gan citi sociālie partneri. Līdz šim projekta ietvaros izvērtētas vairākas tiesu lietas, organizētas fokusa grupas, notikušas vairākas darba grupas, semināri, konference un citi pasākumi. ProTax ziņojumi pieejami publiski. Projektā izstrādātas vairākas aktuālas publikācijas, kuras ieteicams izmantot mācību procesā. Informācija par ProTax projektu https://protax-project.eu/