Š.g. 9.-10.decembrī Rīgā notikušajā Pasaules veselības organizācijas seminārā par PVO Vispārējo konvenciju par tabakas uzraudzību  (“Multisectoral workshop for WHO Framework Convention on Tobacco Control Parties in the European Union to promote the Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products”) asociētais profesors Māris Jurušs  uzstājās ar ziņojumu par savu pētījumu par iespējām uzlabot metodoloģiju, apzinot nelegālā cigarešu tirgus apmērus (“Possible Improvement of Methodology for Estimation of the Illicit Tobacco Market”). Eiropas Savienībā, tostarp arī Latvijā, ir ievērojams nelegālais cigarešu tirgus, ko rada lielās nodokļu un cenu atšķirības ar kaimiņvalstīm, ekonomiskās situācija, atsevišķu valstu zemā iedzīvotāju pirktspēja un citi faktori. Vairāk nekā 40 eksperti no 11 Eiropas valstīm un dienestiem tikās seminārā, lai kopīgi pārrunātu aktualitātes un turpmākos iespējamos risinājumus. Informācija par PVO tabakas kontroles konvenciju un dažādām aktivitātēm, tajā skaitā semināra prezentācijas un izdales materiāli pieejama PVO interneta vietnē: https://www.who.int/fctc/en/