Atkārtoti izdota asociētā profesora Māra Juruša mācību grāmata «Nodokļi»

Šogad izdotā mācību grāmata ieguvusi lielu popularitāti…