SESMI apmeklē Klaipēdas Universitātes lektors

Šodien pie profesionālā bakalaura studiju programmas “Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana” un “Uzņēmējdarbības loģistika” 1. un 2.kursa studentiem, studiju kursu “Statistika” un “Starptautiskā ekonomika” ietvaros, viesojās Klaipēdas Universitātes lektors, doktorantūras students David Shakarishvili. Vieslekcijas tēma: “Industriālā spiegošana un ekonomikas drošība”.

Vieslekcijas laikā tika apskatīti tādi temati kā:

  • Nacionālās drošības jēdziens;
  • Ekonomikas drošība un biznesa inteliģence;
  • Izaicinājumi starptautiskajā likumdošanā;
  • Ekonomiskā un biznesa spiegošana;
  • Biznesa/korporatīvās inteliģences apskats;
  • Efektīvas drošības politikas izstrāde;
  • Kiberdrošības incidenti.

Lekcijas laikā studentiem tika dota iespēja, interaktīvā veidā, attīstīt un nostiprināt zināšanas par statistikas datu izmantošanu un nozīmi ekonomikā, kā arī pilnveidot zināšanas par ekonomikas drošību. Sarunā ar RTU pārstāvjiem David Shakarishvili atzīst, ka RTU SESMI studenti ir ieinteresēti iedziļināties aktuālākajos ekonomikas drošības aspektos un vēlas uzzināt vairāk par teorētisko aspektu izmantošanu praksē. Vieslektors augstu novērtēja studentu interesi un iesaisti studiju procesā. Pateicamies Klaipēdas Universitātes lektoram David Shakarishvili par vieslekcijas sagatavošanu!