SESMI viesojas profesors no Vācijas

10.02.2020 un 11.02.2020 pie profesionālā bakalaura studiju programmas “Uzņēmējdarbības loģistika” 3.kursa studentiem viesojās Cvikavas universitātes (West Saxon University of Zwickau) profesors, Ekonomikas un vadības fakultātes dekāns Matthias Richter. Vieslekcijas temats: “Loģistika. Kustības simulācija”.

Abu vieslekciju dienu laikā tika apskatīti dažādi temati. Vizītes pirmajā daļā studentiem bija iespēja uzzināt vairāk par viesprofesora pārstāvēto universitāti. Viesprofesors vispārīgi raksturoja Cvikavas universitāti un studiju iespējas, ietverot informāciju par dibināšanas gadu, studentu skaitu, pasniedzēju skaitu, fakultātēm, pētniecību, studiju programmām un finansējumu. Savukārt vizītes otrajā daļā studenti tika iepazīstināti ar Cvikavas universitātes īstenotajiem projektiem un teorētiskajiem aspektiem, kas saistīti ar loģistiku un kustības simulāciju, piemēram, simulāciju modelēšanu un rezultātu analīzi.

Sarunā ar RTU pārstāvjiem Matthias Richter atzīst, ka RTU SESMI studenti ir ieinteresēti iedziļināties loģistikas tendencēs, kā arī ir zinoši jaunie profesionāļi, kas vēlas uzzināt vairāk par teorētiskajiem aspektiem un to izmantošanu praksē. Viesprofesors augstu novērtēja studentu interesi par apskatītajiem tematiem. Pateicamies Cvikavas universitātes profesoram Matthias Richter par vieslekciju sagatavošanu!