Asociētā profesore Ingūna Jurgelāne-Kaldava atkārtoti ievēlēta par Transporta un loģistikas nozares ekspertu padomes priekšsēdētāja vietnieci

26.februārī RTU IEVF notika Transporta un loģistikas ekspertu padomes (NEP) kārtējā sēde, kurā tika pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar izglītības aktualitātēm un perspektīvu loģistikā. Sēdē piedalījās Izglītības un Zinātnes ministrijas, Satiksmes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas un dažādu loģistikas asociāciju un uzņēmumu pārstāvji. Sarunās tika akcentēts, ka nemitīgi palielinās pieprasījums pēc loģistikas jomā strādājošajiem gan vietējā, gan starptautiskajā darba tirgū un līdz ar to nepieciešams nodrošināt kvalitatīvu izglītības saturu.

RTU SESMI asociētā profesore, programmas “Uzņēmējdarbības loģistika” direktore Ingūna Jurgelāne-Kaldava iepazīstināja klātesošos ar to, ka programmas kvalitātes nodrošināšanai, starptautiskas pieredzes apmaiņas ietvaros studiju programmas kursu saturs tiek veidots kopā ar Somijas, Zviedrijas un Igaunijas universitātēm, kurās arī māca topošos loģistikas vadītājus.  Līdz ar to RTU studējošie apgūst starptautiski līdzīgu studiju saturu. NEP sēdes noslēgumā tika pārvēlēta Transporta un loģistikas NEP padome, un jau trešo gadu pēc kārtas par padomes priekšsēdētāja vietnieci tika ievēlēta Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedras vadītāja Ingūna Jurgelāne-Kaldava.

Nozaru ekspertu padome (NEP) ir nozaru konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir sekmēt nozares profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu, veicinot valsts, nozares darba devēju un to organizāciju, darbinieku organizāciju, profesionālo organizāciju un nozares speciālistu sadarbību cilvēkresursu attīstības jautājumos. Tā ir starpnozaru konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir noteikts Profesionālās izglītības likumā. NEP sniedz priekšlikumus par nozarēm nepieciešamo izglītojamo skaitu profesionālās izglītības iestādēs, piedalās profesionālās izglītības iestāžu tīkla attīstības un profesionālās izglītības programmu plānošanā, piedalās nozares kvalifikāciju struktūras izveidē, saskaņojot to ar darba tirgus prasībām, un sniedz priekšlikumus par attiecīgajai nozarei nepieciešamām profesijām un atbilstošām specializācijām, izvērtē un sniedz atzinumu par profesiju standartiem un izstrādā priekšlikumus par profesionālās kvalifikācijas prasībām, deleģē nozares ekspertus profesiju standartu, profesionālās