Elektronisko cigarešu tirgus attīstības tendences un akcīzes nodokļa novērtējums

RTU eksperti ir veikuši pētījumu “Elektronisko cigarešu tirgus attīstības tendences un akcīzes nodokļa novērtējums”. 

RTU eksperti uzskata, ka akcīzes nodokļa iespējas ir jau izsmeltas – Lafēra maksimālās likmes princips jau ir sasniegts, un nevajadzētu cerēt, ka šī nodokļa palielinājums dos nepieciešamos ieņēmumus. Lai arī Latvija uzrāda labus rezultātus nelegālā tirgus apkarošanā, joprojām ir jāatrisina vairāki svarīgi jautājumi par kontroles uzlabošanu – īpaši tas attiecas uz augošo  elektronisko cigarešu tirgu.

Ņemot vērā elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma un karsējamās tabakas aprites rādītājus un par šo produktu iekasētā akcīzes nodokļa analīzi, pētījuma autori norāda, ka šobrīd nodokļu ieņēmumi no šī produkta ir niecīgi attiecībā pret citām tabakas izstrādājumu kategorijām. Citu valstu pieredze vēsta, ka problēmas elektronisko cigarešu lietošanā rodas, jo patērētāji tās iegādājas nelegālā tirgū, tostarp ar interneta starpniecību, kur netiek kontrolēta produktu atbilstība un kvalitāte, pircēja vecums un veidojas nodokļu plaisa. Pētījuma rezultāti norāda uz to, ka elektronisko cigarešu patēriņš šobrīd ir pietiekami zems, lai neveiktu radikālus soļus papildus nodokļu palielināšanā. Gluži otrādi – tas var nenest gaidītos fiskālos ieguvumus valsts budžetam un pazaudēt esošo nodokļu bāzi.

Pētījuma rezultāti