A.V.Krastiņš: Muitniekam jābūt speciālistam finansēs, ekonomikā, jurisprudencē un tehnoloģijās

Par to, kā Covid-19 krīze ietekmējusi muitas darbu un kāpēc pēc labi izglītotiem muitniekiem ir pieprasījums gan Latvijā, gan citās valstīs, Radio SWH Rock raidījumā «Rīcības plāns» stāsta Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta (SESMI) direktors Aivars Vilnis Krastiņš un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldes direktors Raimonds Zukuls.

«Visās sfērās, arīdzan muitā attīstās tehnoloģijas un darba organizācija. Tie laiki, kad kontrabandisti staigāja pa kalniem ar mugursomām plecos un dziedāja dziesmas kā operā «Karmena», ir sen pagājuši. Par muitnieka profesijas nopietnību šodien liecina fakts, ka Eiropas Komisija noteikusi tikai vienai profesijai vienotas prasības Eiropas Savienībā- muitniekiem, un tuvākajā laikā tādas būs arī nodokļu speciālistiem», raidījumā pauž A.V. Krastiņš. Vienoti profesijas standarti muitas jomā ir arī Pasaules muitas organizācijai, un Rīgas Tehniskā universitāte, kas jau 1994.gadā uzsāka muitnieku apmācību civilā mācību iestādē, kļuva par pirmo pasaulē, kas saņēma Pasaules muitas organizācijas sertifikātu par atbilstību šiem standartiem. Latvijas muitniekam ir tiesības stādāt jebkur pasaulē, ja vien to pieļauj attiecīgās valsts likumdošana.

SESMI direktors stāsta, ka Covid-19 apstākļos, kad valstī tika aizliegtas mācības klātienē, muitnieku un nodokļu speciālistu apmācībā RTU noderēja jau vairākus gadus atpakaļ ieviestā tālmācība, kuru līdz šim aktīvi izmantoja, lai lasītu lekcijas attālināti gan Latvijā- uz RTU Daugavpils filiāli, gan arī uz ārzemēm, piemēram, Centrālāzijas valstu robeždrošības iestāžu mācību centriem un universitātēm. Tālmācība uz ārzemēm notiek gan divpusējo sadarbības līgumu, gan lielākā Eiropas Savienības projekta robeždrošības jomā – BOMCA-9 ietvaros.

VID gadā ir apmēram 300 vakances, un muitas un nodokļu speciālistu, ko sagatavo Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmā «Muitas un nodokļu administrēšana», nepietiek, lai aizpildītu šīs vakances. Daudzi darbinieki, kas ir strādājuši muitā, savas pieredzes dēļ ir pieprasīti privātajā sektorā- gan dažādās loģistikas un transporta kompānijās, gan muitas noliktavās. A.V.Krastiņš arī piebilst, ka no studiju programmas «Muitas un nodokļu administrēšana» 7000 absolventiem ir arī tādi, kas piedalījušies misijās “karstajos” pasaules punktos, gan arī tādi, kas strādā Briselē un veido Eiropas Savienības kopējo politiku.

https://radioswhrock.lv/raidijumi/ricibas-plans/