A.V.Krastiņš: Muitas profesijas standarti var uzlabot pasaules augstskolu sadarbību muitas apmācību jomā

Muitas profesijas standartiem jābūt 3 līmeņos: starptautiskajā, reģionālajā un nacionālajā. Šāda pieeja sekmētu augstskolu un ekspertu starptautisko sadarbību muitas mācību jomā,
diskusijā «Starptautiskie standarti muitas administrāciju personāla sagatavošanai: teorija vai realitāte» pauda Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta direktors, profesors Aivars Vilnis Krastiņš.

Ņemot vērā pieaugošo attālinātās mācīšanās un darba nozīmi COVID-19 pandēmijas apstākļos, augstskolu mācību programmas, kas ir veidotas, ņemot vērā gan Pasaules muitas organizācijas, gan arī reģionālos un nacionālos standartus, atvieglotu mācību iestāžu akreditācijas procesu, ļautu vienkāršot mācībspēku vieslekciju un cita veida sadarbības organizēšanu, pauda A.V.Krastiņš. Pārstrādātie Pasaules muitas organizācijas profesijas standarti tika pieņemti pagājušajā gadā. Kopumā pasaulē izpratne par vienotiem muitas profesijas standartiem ir stipri mainījusies un attīstījusies pozitīvā virzienā. Eiropas Savienības (ES) līmenī ir izstrādāta ES muitas nozares kompetences sistēma, taču tajā netiek atsevišķi izdalītas augstskolas un profesionālā apmācība.

30.09.diskusijā, kuru organizēja Krievijas Prezidenta Tautsaimniecības un civildienesta administrācijas akadēmija, muitas eksperti, augstskolu un Pasaules muitas organizācijas Āzijas un Klusā okeāna reģionālā biroja pārstāvji diskutēja par muitas profesijas standartu lomu jaunajā ekonomiskajā situācijā, kad COVID- 19 pandēmijas apstākļos ir palielinājies muitas darba apjoms, kā arī visās nozarēs pieaug tālmācības un attālinātā darba nozīme.