Tiešsaistes lekcija par PVN vācu studentiem

Š.g. 24.oktobrī asociētais profesors, Dr.oec. Māris Jurušs nolasīja 8 stundu lekciju kursu tiešsaistē par pievienotās vērtības nodokli starptautiskiem studentiem no Vācijas Ārējās tirdzniecības akadēmijas (AWA AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE) maģistru programmas “Muitas, nodokļu un starptautiskās tirdzniecības tiesības” (Master in Customs, Taxation and International Trade Law) ietvaros.

Māris Jurušs pastāstīja par vispārīgiem PVN jautājumiem, tā piemērošanu starptautiskā tirdzniecībā, saistību ar loģistiku un muitu, BREXIT ietekmi, kā arī diskutēja ar studentiem par aktuāliem nodokļu jautājumiem.

 

“Ārkārtas situācijas laikā ir liels izaicinājums mācīt arī pašu studentus,” saka Māris Jurušs, “bet mācīt ārvalstu studentus ir īpašs notikums. Tas mums ir liels gods un sasniegums starptautiskā sadarbībā, kas pierāda, ka mēs arī šajos grūtajos apstākļos varam stiprināt starptautisko sadarbību, kā arī pilnveidot savu pieredzi”. RTU SESMI ir daudzu gadu sadarbības pieredze ar akadēmiju Vācijā, īpaši profesoriem Dr. Hans-Michael Wolffgang un Dr. Christopher Dallimore gan muitas, gan citās jomās.