N.Rudzitis piedalās konferencē par robežu drošību un pārvaldību

2020.gada 22.oktobrī RTU SESMI Muitas un nodokļu katedras docents Normunds Rudzītis piedalījās Rēzeknes Tehnoloģiskās augstskolas un Valsts robežsardzes koledžas rīkotajā konferencē par robežu drošību un pārvaldību (“Border security and management“). Paneļdiskusijā par moderno tehnoloģiju un digitalizācijas lomu tiesību aizsardzības un izglītības jomās (Modern technologies and digitalisation in law enforcement and education – necessity and challenges) N.Rudzītis uzstājās ar prezentāciju par digitalizācijas izaicinājumiem izglītības procesā (“Challenges of Digitalization in Educational Process”).