Vieslekcija “Nodokļu aktualitātes” muitas un nodokļu administrēšanas studentiem

2020.gada 26.oktobrī Muitas un nodokļu administrēšanas programmas maģistra līmeņa studentiem notika vieslekcija “Nodokļu aktualitātes”, kuru vadīja Finanšu ministrijas Valsts sekretāra vietnieks nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos Ilmārs Šņucins. Katru gadu rudenī studenti kopa ar asociēto profesoru Māri Jurušu apmeklē Finanšu ministriju, lai pārrunātu nodokļu aktualitātes un gaidāmās izmaiņas. Taču šogad COVID-19 ierobežojumu dēļ saruna notika attālināti. Vieslekcijā tika pārrunāti jautājumi par esošo situāciju ar valsts budžetu un prognozēm 2021.gadam, gaidāmajām nodokļu izmaiņām 2021.-2023.gadā, nodokļu atvieglojumu nozīmi, ka arī plānoto nodokļu starptautiskā regulējuma reformu.

Finanšu ministrija ir viens no RTU IEVF SESMI stratēģiskiem sadarbības partneriem. SESMI ar Finanšu ministriju sadarbojies pētījumos par muitas un nodokļu jautājumiem, tāpat ministrijas eksperti ir piedalījušies gan SESMI konferencēs, gan noslēguma darbu aizstāvēšanas komisijās. Esam gandarīti, ka veiksmīgā sadarbība turpinās arī šajā sarežģītajā situācijā.