Studenti prezentē pētījuma rezultātus Finanšu ministrijā

8.februārī profesionālā maģistra studiju programmas “Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana” studenti Finanšu ministrijā prezentēja veiktā pētījuma “Starptautiskā pieredze nevalstisko organizāciju darbības caurskatāmības nodrošināšanā” rezultātus. Pētījums tika izstrādāts studiju kursa “Starptautiskā komercdarbība (studiju projekts) ietvaros”.

Pētījuma gaitā tika noskaidrots, ka Latvijā šobrīd ir reģistrētas vairāk nekā 24 000 biedrības un nodibinājumi, kuru apgrozījums pārsniedz 400 miljonus eiro gadā, turklāt Latvijā nav radīts vienots instruments, kas spētu nodrošināt caurskatāmību šajā sektorā un veikt kontroles funkcijas.

Studiju projekta mērķis ir izpētīt starptautisko pieredzi centralizēto informatīvo risinājumu izveidei attiecībā uz nevalstiskajām organizācijām un izstrādāt Latvijas valsts tīmekļvietnes modeļa priekšlikumu. Pētījuma gaitā tika novērtēta esošā situācija nevalstisko organizāciju sektorā Latvijā, tika analizēta starptautiskā pieredze nevalstisko organizāciju darbības caurskatāmības nodrošināšanā, kā arī tika izstrādāts priekšlikums informatīvās tīmekļa vietnes izveidei, izstrādājot priekšlikumus tās funkcionalitātei un aprēķinot aptuvenās tīmekļa vietnes izstrādes izmaksas. Finanšu ministrija pateicas Starptuatisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedrai un maģistra profesionālo studiju programmas “Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadība” studentiem par izstrādāto darbu un dalību š.g. 8.februāra studiju darba prezentācijā Finanšu ministrijai un Sabiedrības integrācijas fondam, kā arī sniegtajām atbildēm pēc prezentācijas.