RTU Grāmatnīcā var iegādāties jaunāko RTU IEVF asociētā profesora Māra Juruša grāmatu «Nodokļu plānošana Latvijā un starptautiskā vidē»

RTU Studentu servisā, Āzenes ielā 6, iepriekš pasūtot, iespējams iegādāties dažādas grāmatas. Jaunākais izdevums RTU Grāmatnīcas plauktā ir RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta (RTU IEVF SESMI) asociētā profesora Māra Juruša grāmata «Nodokļu plānošana Latvijā un starptautiskā vidē».

Grāmatas mērķis ir palīdzēt izprast nodokļu piemērošanu gan vietējā, gan starptautiskā vidē. Tā sniedz ieskatu nodokļu plānošanā, ietverot nodokļu teoriju un praktiskos jautājumus.

Grāmata paredzēta RTU IEVF SESMI studentiem mācībām studiju programmā «Muitas un nodokļu administrēšana», kā arī citiem studentiem un lasītājiem, kas interesējas par nodokļu jautājumiem.

Grāmatā ietvertie jautājumi aprobēti mācību procesā mācību priekšmetā «Nodokļu plānošana», ko autors vairākus gadus ir docējis RTU studentiem.

Grāmatā apskatīta arī Latvijā esošā nodokļu sistēma, kas balstīta uz spēkā esošo normatīvo aktu regulējumu 2020. gada 1. janvārī. Ņemot vērā, ka normatīvie akti tiek regulāri mainīti, tajā skaitā, gan nodokļu likmes, gan atvieglojumi, gan arī citi regulējumi, grāmatā nodokļu izpratnes vajadzībām doti vispārīgi piemēri, lai izprastu, kā nodokļus piemēro pēc būtības. Konkrētas likmes vai citi nosacījumi var būt atšķirīgi.

Grāmatu klajā laidusi RTU Izdevniecība.