Alternatīvie studiju projekti

2017./2018. studiju gada pavasara semestrī 3. kursa bakalaura līmeņa uzņēmējdarbības loģistikas un starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanas virziena studenti izrādīja iniciatīvu īstenot alternatīvo studiju projektu. Studiju projekts kā studiju kurss ir obligāta studiju programmas sastāvdaļa, kopā studiju programmā ir iekļauti 3 dažādi studiju projekti.

Alternatīvā studiju projekta izstrāde un īstenošana tika organizēta 5 posmos –

  • Vecumnieku novada vides konference «Transports»
  • Inženierekonomikas un vadības fakultātes atvērto durvju dienas
  • Karjeras dienas Daugavpilī
  • Karjeras dienas Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā
  • Studiju projekta rezultātu prezentēšana

Studenti izveidoja programmu – biznesa simulācijas spēli «Open for Business», interaktīvu viktorīnu vietnē kahoot.it, maršruta plānošanas uzdevumu. Šī programma tika pielāgota katram pasākumam individuāli.

Vides konference «Transports»

2017. gada 17. februārī Vecumnieku novada Tautas namā notika vides konference «Transports». Šo konferenci organizēja Vecumnieku vidusskola sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) bakalaura studiju programmas «Uzņēmējdarbības loģistika» studentiem, mācībspēkiem un studiju programmas vadību. Konferencē piedalījās Vecumnieku, Skaistkalnes un Misas vidusskolas 10.-12. klašu skolēni, kā arī Vecumnieku novada domes priekšsēdētāja vietnieks  Jānis Kovals un Vecumnieku vidusskolas direktors Aivars Ķiņķevskis.

RTU docents Jānis Kuškins skolēnus un konferences dalībniekus iepazīstināja ar transporta nozari, tās attīstības tendencēm,  pārvadājumu organizēšanu, transporta infrastruktūru un elektrotransporta līdzekļu attīstības tendencēm. Dienas gaitā studiju programmas «Uzņēmējdarbības loģistika» 3.kursa studenti Elīna Pavāre, Poļina Ronča, Emīls Lubējs, Matīss Andrēvičš un Ģirts Rubiķis izspēlēja interaktīvu spēli vietnē kahoot.it ar mērķi pārbaudīt dalībnieku zināšanas par prezentācijā dzirdēto.

Konferences otrajā daļā tika organizēts praktiskais darbs – maršruta plānošana. Tika dots konkrētas situācijas apraksts un ņemot vērā uzdevuma nosacījumus bija jāizplāno ekonomiskākais un ātrākais maršruts.

Noslēgumā tika apbalvota uzvarētājkomanda, kā arī RTU Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedras vadītāja vietniece, studiju programmu direktore, asociētā profesore Ingūna Jurgelāne pasniedza pateicību Vecumnieku novada vidusskolai par iniciatīvu šīs konferences organizēšanā.

Atvērto durvju diena

Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanas un uzņēmējdarbības loģistikas darbnīcā esošie studiju programmu «Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana» un «Uzņēmējdarbības loģistika» 3. kursa studenti 2017. gada 8.aprīlī RTU Atvērto durvju dienas ietvaros skolēniem īstenoja jautājumu viktorīnu vietnē kahoot.it, kā arī iepazīstināja ar studiju programmām un dažādām iespējām, kuras piedāvā Rīgas Tehniskā universitāte. Programmas otrajā daļā skolēni piedalījās biznesa simulācijas spēlē «Open for Business», iejūtoties uzņēmuma vadītāja, marketinga, loģistikas un starptautiskā biznesa nodaļas vadītāja lomā. Simulācijas spēles dalībnieku uzdevums bija izstrādāt inovatīva produkta ideju un virzīšanas starptautiskā tirgū stratēģiju, ņemot vērā spēles nosacījumus. Rezultātā tika prezentētas trīs biznesa idejas ar mērķi piesaistīt investoru interesi un iespējamās investīcijas šī produkta attīstībā.

Karjeras dienas Daugavpilī

2017. gada 20. aprīlī starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanas un uzņēmējdarbības loģistikas 3. kursa studenti Daugavpils 10. vidusskolā Karjeras dienas ietvaros pārstāvēja Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultāti.

Skolēniem bija iespēja piedalīties viktorīnā, lai pārbaudītu jau esošās zināšanas un sniegtu ieskatu jomās, kurās iespējams iegūt augstāko izglītību Inženierekonomikas un vadības fakultātē.

Turpinājumā skolēni studentu vadībā izspēlēja biznesa simulācijas spēli «Open for Business». Spēlē skolēni dalījās darba grupās, kuru uzdevums bija uzņēmumam izstrādāt un prezentācijas veidā piedāvāt jaunus mārketinga un loģistikas risinājumus. Būdami valdes locekļi, RTU studenti šos priekšlikumus vērtēja. Skolēnu augstais entuziasms vainagojās ar panākumiem un rezultāti bija oriģināli un interesanti.

Karjeras dienas Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā

2017. gada 3. maijā bakalaura studiju programmas «Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana» 3.kursa studenti viesojās Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā. Vizītes laikā studenti vidusskolas skolēniem īstenoja dažādus erudīcijas pārbaudījumus, tādējādi pārbaudot skolēnu zināšanas un ieinteresējot skolēnus par starptautisko ekonomisko sakaru un uzņēmējdarbības loģistikas jomām.

Alternatīvais studiju projekts ļāva radošā un brīvā veidā izpaust savas zināšanas, kuras tika gūtas studiju laikā. Pateicoties veiksmīgajam komandas darbam, kurā tika iesaistīti gan pasniedzēji, gan studenti, tagad esmu pavēris vaļā durvis arī turpmākai sadarbībai. Uzskatu, ka šajā projektā ir jāpiedalās aktīviem jauniešiem, kas nebaidās izkāpt no komforta zonas un ir gatavi pārkāpt savām uzstādītajām robežām.

Emīls Lubējs
Alternatīvā studiju projekta dalībnieks
Bakalaura studiju programmas
«Uzņēmējdarbības loģistika» 3. kursa students