Muitas un nodokļu katedras docents, Dr.oec. Māris Jurušs par nodokļu izmaiņām 2017.gadā

Nodokļu izmaiņas 2017.gadā Dr.oec. Māris Jurušs RTU Starptautisko…

SESMI saņem Valsts robežsardzes atzinību

RTU Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts (SESMI)…

Nodokļu ietekme uz ienākumu nevienlīdzību Latvijā

Jurušs, M., Vaļuka, Z. Pētījums veikts par aktuālu tēmu…

Vides nodokļa sistēmas efektivitātes un turpmākās attīstības novērtējuma ziņojums

Brizga, J. Jurušs, M. Šī ziņojuma mērķis ir sniegt Latvijas…