Erasmus + mācībspēkiem un darbiniekiem

2019./2020. studiju gadā studiju programmas direktore, asociētā profesore Erasmus+ ietvaros devās uz WSB University in Gdansk (Polija), kā arī The University of Gdańsk (Polija), lai veicinātu turpmāko sadarbību zinātnē un starptautisko projektu attīstību. Lektore Alla Starčenko devās uz Igauniju, lai piedalītos seminārā par mācību metodēm projekta “Centrālbaltijas valstu universitātes līmeņa profesionālās loģistikas izglītības attīstīšana”, UniLog, Nr. 743, RTU PVS 3633 ietvaros, docente Olga Bogdanova devās uz Euroakademy (Igaunija), lai novadītu lekciju kursu: “How to benefit from the EU internal market”.

2018./2019. studiju gadā studiju programmas direktore, asociētā profesore Ingūna Jurgelāne-Kaldava Erasmus+ programmas ietvaros devās uz  Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Vācija) un Lahti University of Applied Sciences (Somija), lai veicinātu turpmāko sadarbību zinātnē un starptautisko projektu attīstību, bet asociētais profesors Valērijs Skribans devās uz College of Business Education Tanzānijā.

2017./2018. studiju gadā studiju programmas direktore, asociētā profesore Ingūna Jurgelāne-Kaldava devās Erasmus+ programmas ietvaros uz Kühne Logistics University un Heilbronn University (Vācija), kā arī IDRAC Business School (Francija)  administratīvā personāla apmaiņā turpmākas sadarbības veidošanai studentu un akadēmiskā personāla starptautiskajai mobilitātei, kā arī sadarbības veicināšanai zinātnē un tālmācības projektu attīstīšanā. Savukārt docente Olga Bogdanova devās uz Tallinn University of Technology (Igaunija) un Brno University of Technology (Čehija), kur vadīja lekcijas un nodarbības par tēmām: “The Rights of the EU entrepreneurs for free business”, “The Business operation instruments in the EU internal market” un “The EU business encouragement institutions and programmes”. Asoc.profesore Velga Ozoliņa lasīja lekcijas Universitade Fernando Pesone (Portugāle) un guva jaunas zināšanas Tampere University of Applied Science (Somija).

Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedras studiju programmas «Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana» direktore, asociētā profesore Ingūna Jurgelāne-Kaldava ERASMUS+ programmas ietvaros no 2017. gada 8. maija līdz 12. maijam viesojās Frederick University Kiprā, kura realizē bakalaura un maģistra studiju programmas kuģniecībā, starptautiskajā tirdzniecībā, jūrniecībā un jūras tiesībās, kā arī tālmācības programmas.

Šī tikšanās bija ļoti nozīmīga gan no tā viedokļa, ka Frederikas Universitāte realizē profesionālās programmas piesaistos augsti kvalificētus, konkrētajās nozarēs strādājošus profesionālus mācībspēkus no visas pasaules, gan arī no tā viedokļa, ka vairāki katedras studenti šo universitāti jau ir izvēlējušie kā ERASMUS+ programmas studiju vietu.

RTU pārstāve tikās ar jūras studiju (Maritime studies) katedras vadītāju Angelos Menelaou un tālmācības nodaļas vadītāju Angelos Arkoulis, dažādu kursu pasniedzējiem un arī administratīvo personālu, kā arī piedalījās studiju kursu lekcijās, lai redzētu, kādas mācību metodes tiek izmantotas studiju procesā. Tikšanās laikā tika definēti vairāki sadarbības virzieni nākotnē starp abām universitātēm, tādējādi vēl būtiskāk pilnveidojot mācību procesu un zinātnisko sadarbību.

Asociētais profesors Valērijs Skribans 2017. gada aprīlī viesojās Tirānas Politehniskajā universitātē Albānijā un vizītes laikā īstenoja divas lekcijas “Piegāžu ķēžu plānošana, izmantojot sistēmdinamikas metodi” un “Piegāžu ķēžu optimizēšana. Lineārā programmēšana loģistikā”.