Erasmus+ programma

Erasmus+ programmas iespējas izmanto gan studenti, gan mācībspēki. Studenti Erasmus+ programmu var izmantot gan studijām, gan praksei kādā no partneraugstskolām. Mācībspēki un personāls dodas apmaiņas un pieredzes braucienos. Tāpat arī uzņemam vieslektorus Erasmus+ programmas ietvaros no partneraugstskolām.

2018./2019., 2019./2020. un 2020./2021 studiju gadā turpinājās sadarbība ar Tallinas Tehnoloģiju universitātes asociēto profesoru Runno Lumisti, kurš jau otro gadu pēc kārtas lasīja studiju kursu angļu valodā “Globalizācijas un integrācijas procesi pasaules ekonomikā”, bet Frederikas universitātes pasniedzēja Maria Avtzaki Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanas maģistra programmas studentiem lasīja studiju kursu angļu valodā “Pētījumu metodoloģija”.

Savukārt starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanas 3.kursa bakalaura studentiem lekciju kursu “Starptautiskās uzņēmējdarbības aktualitātes” lasīja Brigitte Plancon & Sylvain Verron Pequignot no “La Salle – Ecole de Management et de Commerce International”. Lekcijās piedalījās arī franču studentu grupa 10 cilvēku sastāvā. Lekciju laikā studentiem bija iespēja ne tikai iepazīties ar “Cesim” tiešsaistes biznesa simulāciju “SimBrand”, bet arī pilnveidot sadarbības un komunikāciju prasmes angļu valodā.

2017./2018. studiju gadā tika organizētas Koičes Tehniskās universitātes (Slovākija) docentes Ludmilas Bartokovas un Manuelas Raisovas vieslekcijas par tēmu “Macroeconomic Indicators Analysis for Slovakia”. Tika uzsākta sadarbība ar Tallinas Tehnoloģiju universitātes (Igaunija) asociēto profesoru Runno Lumisti.

2016./2017. studiju gadā  uzņemtie vieslektori no Erasmus+ partneraugstkolām –

  • Profesors Scott W. Hegerty no Ziemeļaustrumu Ilinoisas universitātes (Northeastern Illinois University, ASV) 2017. gada maijā viesojās Rīgas Tehniskajā universitātē un starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanas un uzņēmējdarbības loģistikas virziena studentiem īstenoja vieslekcijas par tematiem “Politiskie notikumi Amerikas Savienotajās valstīs: nozīme starpvalstu attiecībās” un “Gravitātes modeļi transportēšanā: ekonometriskais pielietojums”.
  • Karina Sarkisyan-Dikova no Bulgārijas D.A.Tsenova ekonomikas akadēmijas 2017. gada aprīlī īstenoja vieslekciju par tematu “Biznesa un starpkultūru komunikācija”
  • Tauno Jokinen no Oulu universitātes Somijā 2017. gada aprīlī īstenoja vieslekciju “Loģistikas pamati”.