Erasmus +

Aicinām studentus pieteikties Erasmus + programmai un izmantot iespēju studēt vai iziet praksi uzņēmumā ārzemēs!

Erasmus+ mobilitātes programmai var pieteikties jebkurš RTU students, arī RTU filiāļu, nepilna laika un neklātienes studenti.

Stipendiju apjoms 600-700 eiro mēnesī (atkarībā no valsts).

Sākot Erasmus+ mobilitāti, studentam jābūt pabeigušam vismaz bakalaura līmeņa 1. kursu, nepieciešamas labas sekmes līdzšinējās studijās (vidējā svērtā atzīme ne zemāka par 6.0), labas angļu valodas zināšanas, kā arī skaidri formulēts mērķis mobilitātei.

Pieteikumi studijām vai praksei šajā mācību gadā jāiesniedz līdz:
• 2017. gada 30. septembrim (studijām 2017./2018. gada pavasara semestrī);
• 2017. gada 31. oktobrim (praksei no 2018. gada janvāra).

RTU aicina uz Erasmus+ informatīvajiem pasākumiem, kuros uzzināsiet par programmas iespējām, formalitātēm un citu studentu pieredzi:

Kaļķu ielā 1, 301. telpā
• 22. septembrī (piektdien) 14.00-15.15 (latviešu valodā);
• 22. septembrī (piektdien) 15.30-17.00 (angļu valodā);

Kalnciema ielā 6 (IEVF telpās)
• 19. septembrī plkst. 16.30;

Āzenes ielā 12 (ETF telpās)
• 21. septembrī plkst. 17.00.

Pieteikties programmai var tiešsaistes platformā OutgoingExchange.rtu.lv.

Aicinām iepazīties ar informāciju par Erasmus+ programmu arī vietnē www.rtu.lv/erasmus. sadaļā “Erasmus+ mobilitāte uz programmas valstīm” – “Studiju mobilitāte“, “Prakses mobilitāte“, “Erasmus+ partneraugstskolas“.

Ja rodas neskaidrības un jautājumi, vērsieties pie Erasmus+ izbraucošo studentu koordinatores Evitas Miščukas: evita.miscuka@rtu.lv; 67089314, 29484664, Kaļķu 1-302.