Ikgadējie ārvalstu braucieni

Kopš 2011.gada Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra organizē ikgadējos ārvalstu studiju braucienus studentiem.  Studiju braucienu dalībnieki tiek atlasīti konkursa kārtībā pēc īpaši izveidotiem atlases kritērijiem.

Studiju brauciens uz Igauniju

2018./2019. akadēmiskajā gadā tika organizēts studiju brauciens uz Igauniju. Studiju brauciens bija paredzēts bakalaura un maģistra profesionālo studiju programmu „Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana” un “Uzņēmējdarbības loģistika” studentiem.

Laika posmā no 29.11.2018 – 30.11.2018 studenti klātienē apmeklēja Tallinas Tehnoloģiju universitāti (TTU) tās 100. gadadienā, kā arī iepazinās ar universitātes darbību un piedalījās TTU organizētajās lekcijās un mācību ekskursijās uzņēmumos “AS Tallink Grupp” un “LHV banka”.

Seši studiju braucieni uz Briseli 

No 2011. – 2016. gadam Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra organizēja ikgadējo studiju braucienu uz Briseli.

Studiju brauciens bija paredzēts bakalaura un maģistra profesionālo studiju programmas “Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana” studentiem. Katru gadu 20 studentu grupa katedras administratīvā un akadēmiskā personāla pavadībā devās studiju braucienā.

Studiju brauciena programmā tika iekļautas studiju vizītes un tematiskās lekcijas uz institūcijām un uzņēmumiem. Sešu gadu laikā studiju brauciena dalībnieki ir viesojušies Eiropas Komisijā, Eiropas Parlamentā, Eiropas Parlamenta apmeklētāju centrā Parlamentarium, Latvijas Republikas vēstniecībā Beļģijas Karalistē, Latvijas Republikas pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā, Latvijas Republikas pārstāvniecībā Ziemeļatlantijas līguma organizācijā (NATO), Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvniecībā, Eiropas Darba devēju konfederācijā BusinessEurope, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā, cukura ražotnē Raffinerie Tirlemontoise, saules enerģijas un atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju ražotājuzņēmumā “Rioglass Solar”, šokolādes ražošanas uzņēmumā “Concept Chocolate”, RTU partneraugstskolā Vrije Universitei Brussel, kā arī izspēlējuši Eiropas Parlamenta lomu spēli u.c.

Sestais studiju brauciens uz Briseli

Studiju brauciena komanda tika veidota no 16 studentiem, kuri bija izturējuši konkursu un rezultātā ieguva iespēju piedalīties braucienā. Pirmā studiju brauciena diena tika organizēta Eiropas Komisijā. Eiropas Komisijas Apmeklētāju centrs organizēja trīs tematiskās lekcijas un diskusijas – Mark Corner  lekcijas par Eiropas Komisijas kā izpildvaras lomu Eiropas Savienībā un Eiropas Savienības atbildi bēgļu krīzei, savukārt Michael Mann lekcija par Eiropas Savienības ārējo un drošības politiku. Dienas otrajā pusē tika organizēta tikšanās ar Valda Dombrovska, Eiropas Komisijas viceprezidenta euro un sociālā dialoga jautājumos, kabineta locekli Elīnu Melngaili. Elīna Melngaile informēja un organizēja diskusijas par Dombrovska kunga atbildības jautājumiem un Eiropas komisāra darba specifiku.

Otrā studiju brauciena diena noritēja Eiropas Parlamentā – Eiropas Parlamenta apmeklētāju centra Parlamentarium apmeklējums, vizīte Eiropas Parlamentā un lekcija par Eiropas Parlamenta darbu, aizraujošā Eiropas Parlamenta lomu spēle un noslēgumā tikšanās ar Eiropas Parlamenta deputātu Arti Pabriku par Eiropas Parlamenta deputāta darbu un savas atbildības jautājumiem.

Trešajā studiju brauciena dienā tika organizētas vizītes uz diviem uzņēmumiem Briselē. Saules un atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju ražotājuzņēmumā “Rioglass Solar” notika tikšanās ar uzņēmuma izpilddirektoru Ignacio Garcia-Conde, kurš sniedza padziļinātu ieskatu enerģijas tehnoloģiju ražošanā un pārdošanā. Savukārt šokolādes ražošanas uzņēmumā “Concept Chocolate” studentus iepazīstināja ar šokolādes ražošanas un pārstrādes procesu.

Ceturtajā studiju brauciena dienā notika tikšanās ar Eiropas Darba devēju konfederācijas BusinessEurope komunikācijas direktoru Peter Sennekamp par uzņēmējiem šobrīd aktuālākajiem jautājumiem. Turpinājumā viesošanās Latvijas Republikas vēstniecībā Beļģijas Karalistē un Latvijas Republikas pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā. Diskusijas ar Egitu Lasi par divpusējās vēstniecības darbu uzņēmēju interešu virzīšanā, darbu ar vietējo latviešu kopienu, konsulāro palīdzību un par atbalstu Latvijas iedzīvotājiem ārkārtas situācijās, kā arī Jura Štālmeistara lekcija par Latvijas pozīciju pārstāvniecību Eiropas Savienības Padomē.

Paldies studentiem par dalību ārvalstu studiju braucienos un institūcijām, iestādēm un uzņēmumiem par iespēju piedalīties organizētajās lekcijās, diskusijās un par iespēju tikties ar nozares profesionāļiem!