Kursi

Muitošanas speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanas kursi.

no 09.09. – 02.10.2020.
 

Mācību kursa programma ir veidota sadarbībā ar VID Muitas pārvaldi kā muitošanas speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanas kursi, lai papildinātu un atjaunotu zināšanas. Mācību procesā piedalās muitas eksperti un RTU mācībspēki. Mācību laikā klausītāji saņem mācību materiālus, noslēgumā, pēc sekmīgas zināšanu pārbaudes, tiek piešķirts sertifikāts. Kursu programmā ir iekļautas jaunas Tirgus uzraudzības tēmas, ar kurām iepazīstinās Patērētāju tiesību aizsardzības centra speciālisti.

Mācības notiek pārsvarā vakaros,  dažas dienas darba laikā.  Rīgā, Kalnciema ielā 6 RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes telpās, reģistrācija 102. kabinetā.
Mācību maksa vienai personai 350 eiro (plus PVN).


RTU SESMI Muitas un nodokļu katedra sadarbībā ar RTU Muitas konsultatīvo centru organizē šādus profesionālās tālākizglītības kursus:

  • Muitošanas speciālistu kvalifikācijas kursi
  • Muitošanas speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanas kursi

Kalnciema iela 6,07. kab.
Rīga, LV-1048
Tālr./fakss: 67089328
Mob.tālr. 29221287
E-pasts: mkursi(at)rtu.lv


RTU SESMI Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra sadarbībā ar RTU Uzņēmējdarbības loģistikas pētījumu un mācību centru organizē arī šādus profesionālās tālākizglītības kursus:

  • Loģistikas un ekspeditoru kursi

Sīkāka informācija un pieteikšanās loģistikas un ekspeditoru kursiem:
Kalnciema iela 6, 107.kab.
Rīga, LV-1048
Tālr.: 67089366
Fakss: 67089683
E-pasts: Skaidrite.Valaine(at)rtu.lv

Pieteikšanās kursiem