Muitošanas speciālistu  kvalifikācijas paaugstināšanas kursi.

Mācību kursa programma ir veidota sadarbībā ar VID Muitas pārvaldi kā muitošanas speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanas kursi, lai papildinātu un atjaunotu zināšanas. Mācību procesā piedalās muitas eksperti un RTU mācībspēki. Mācību laikā klausītāji saņem mācību materiālus, noslēgumā, pēc sekmīgas zināšanu pārbaudes, tiek piešķirts sertifikāts. Kursu programmā ir iekļautas jaunas Tirgus uzraudzības tēmas, ar kurām iepazīstinās Patērētāju tiesību aizsardzības centra speciālisti.

Mācības notiek pārsvarā vakaros,  dažas dienas darba laikā.  Rīgā, Kalnciema ielā 6 RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes telpās, reģistrācija 102. kabinetā.
Mācību maksa vienai personai 350 eiro (plus PVN).

Pieteikšanās kursiem