Studiju programmas

RTU SESMI piedāvā šādas studiju programmas: „Muitas un nodokļu administrēšana” (Bakalaura profesionālo studiju programma, Maģistra profesionālo studiju programma. Akreditācija 05.06.2013 – 30.06.2024; Akreditācijas lapa Nr. 24), “Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana” (Bakalaura profesionālo studiju programma, Maģistra profesionālo studiju programma) un “Uzņēmējdarbības loģistika” (Bakalaura profesionālo studiju programma) (12.06.2013 – 30.06.2021; Akreditācijas lapa Nr. 2020/37).

RTU profesionālajām bakalaura un maģistra muitas studiju programmām ir Pasaules muitas organizācijas (PMO) akreditācija. 2010.gadā  PMO kā pirmās pasaulē atzina RTU profesionālās bakalaura un maģistra muitas studiju programmas par atbilstošām starptautiskajiem muitnieku profesijas standartiem, kurus 2009.gadā apstiprināja 177 organizācijas dalībvalstis.

Starptautiskajā izglītības reitingā Eduniversal Best Masters Ranking 2021 maģistra programma «Muitas un nodokļu administrēšana» 2021. gadā  pakāpusies par  vienu vietu, salīdzinot ar 2020.gadu, un ierindota 29.vietā pasaulē starp TOP 100 programmām nodokļu administrēšanas jomā. Maģistra studiju programma «Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana» 2021. gadā ierindota 3. vietā starp labākajām programmām savā jomā Austrumeiropā, pakāpjoties par 1 vietu, salīdzinot ar 2020.gadu.

Studijas un apmācība muitas un nodokļu jomā notiek ciešā sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu. Studentu apmācībā piedalās arī VID speciālisti. Mācību laikā obligāta prakse kādā no valsts iestādēm vai uzņēmumiem, tostarp, Valsts ieņēmumu dienestā. Prakses laikā daudzi jaunie speciālisti atrod savu nākamo darba devēju.

Gan bakalaura, gan maģistra profesionālo studiju programmas “Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana” tiek pilnveidotas atbilstoši darba devēju rekomendācijām, kā arī, sekojot līdzi starptautiskajām tendencēm.

“Uzņēmējdarbības loģistika” bakalaura profesionālās pilnveides programma izstrādāta un tiek realizēta ciešā sadarbībā ar loģistikas asociācijām (Latvijas Loģistikas asociāciju, Latvijas Nacionālā kravas ekspeditoru un loģistikas asociāciju, Lietuvas Loģistikas asociāciju „Lineka” u.c.), kā arī tādiem loģistikas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmumiem kā Latvijas Dzelzceļš, DHL, RIMI, Kreiss u.c. Mācību procesā tiek iegūtas gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas, kuras nodrošina augsti profesionāli akadēmiskie mācībspēki un nozarē atzīti profesionāļi. Visās programmās mācību procesā tiek integrēti kursi angļu valodā, tādējādi, sagatavojot kvalificētus speciālistus, vadītājus darbam starptautiskajā vidē.