Uzņemšana 2020./2021. mācību gadam

Sākoties jaunajam mācību gadam, aicinām Jūs studēt Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studiju programmās:

 • bakalaura un maģistra profesionālajās studiju programmās „Muitas un nodokļu administrēšana” (Akreditācija līdz 30.06.2024.)
 • bakalaura un maģistra profesionālajās studiju programmās “Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana” (Akreditācija līdz 05.2027.)
 • bakalaura profesionālajā studiju programmā “Uzņēmējdarbības loģistika” (Akreditācija līdz 05.2027.)
Studiju programma Budžeta vietas 2021./2022. studiju gadā Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Bakalaura profesionālās studijas:

 

Muitas un nodokļu administrēšana 20 € 1 275 € 600
Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana 5 € 875
Uzņēmējdarbības loģistika 5 € 875 € 600
Maģistra profesionālās studijas:

 

Muitas un nodokļu administrēšana 30 € 1 300 € 700
Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana 15 € 1 075

Studējošajiem, kuri absolvējuši RTU bakalaura studiju programmu, studijām maģistra studiju programmā tiek piešķirta studiju maksas atlaide 5% apmērā no semestra studiju maksas, savukārt, ja studējošais ir absolvējis RTU pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā, atlaide tiek piešķirta 10% apmērā no semestra studiju maksas.

SESMI studiju programmu starptautiskais novērtējums

SESMI studiju programmu muitniekiem piedāvā kopš 1994. gada. RTU ir vienīgā mācību iestāde Latvijā ar starptautiski akreditētu studiju programmu «Muitas un nodokļu administrēšana», kurā var iegūt augstāko izglītību muitas un nodokļu jomā. Unikālā studiju programma veidota sadarbībā ar Pasaules Muitas organizāciju (PMO) un VID nodokļu un muitas iestādēm. Tā ir pirmā pasaulē atzītā muitas un nodokļu administrēšanas studiju programma, kas saņēmusi PMO sertifikātu par atbilstību starptautiskajiem muitnieku profesijas standartiem.

Starptautiskajā izglītības reitingā Eduniversal Best Masters Ranking 2021 maģistra programma «Muitas un nodokļu administrēšana» 2021. gadā pakāpusies par vienu vietu, salīdzinot ar 2020.gadu, un ierindota 29.vietā pasaulē starp TOP 100 programmām nodokļu administrēšanas jomā. Šajā reitingā maģistra studiju programma «Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana» 2021. gadā ierindota 3. vietā starp labākajām programmām savā jomā Austrumeiropā, pakāpjoties par 1 vietu, salīdzinot ar 2020.gadu.

Uzņemšanas termiņi 2020./2021. mācību gadam

VIENOTĀ PIETEIKŠANĀS SISTĒMA

 Lūdzu sekojiet līdzi aktuālajai informācijai RTU uzņemšanas mājaslapā, jo izsludinātā ārkārtas situācija valstī saistībā ar COVID-19, var likt mainīt uzņemšanas termiņus un kārtību. 

Uzņemšana bakalaura līmeņa studiju programmās 

Pieteikšanās iespējas:

28.06.–11.07. – elektroniski www.latvija.lv/studijas; Ja pieteikums apstiprināts elektroniski – klātienē nav jāierodas!

Elektroniskā uzņemšana RTU sāksies 28. jūnijā, kad no plkst. 9.00 studijām varēs pieteikties portālā Latvija.lv, vienotās uzņemšanas sistēmā, autorizējoties gan ar eID karti, kurā ir elektroniskais paraksts, gan ar elektronisko parakstu, gan ar eParaksts mobile, gan izmantojot internetbanku.

Elektroniskā pieteikšanās studijām norisināsies līdz 11. jūlija plkst. 23.59. Šajā laikā reflektanti vienotajā uzņemšanas sistēmā varēs arī sekot līdzi pieteikumu statistikai.

Informācija par e-paraksta iegūšanu

Aicinām topošos reflektantus jau laikus iegūt elektronisko parakstu, jo tas atvieglos formalitāšu kārtošanu, studējot RTU. Universitātē notiek studiju procesa digitalizācija, un arī studiju laikā būs iespēja dokumentus kārtot, izmantojot elektronisko parakstu.

Izveidot elektroniski un apstiprināt pieteikumu, nenākot klātienē reflektants varēs pats:

 • ja vidējā izglītība ir iegūta sākot ar 2019.gadu;
 • ja neesi atbrīvots no reģistrācijas maksas (atbrīvoti ir bāreņi un 1. grupas invalīdi);
 • ja esi Latvijas pilsonis vai nepilsonis;
 • ja vari autentificēties (pieslēgties) e-pakalpojumam ar savu drošo autentifikāciju;
 • ja portālā neparādās paziņojums, ka pieteikums jāapstiprina klātienē.

06.07.–12.07. – klātienē RTU pieņemšanas punktā:

Sākot no 6. jūlija plkst. 9.00 līdz 12.jūlijam (ieskaitot) plkst. 18.00, reflektanti, kuri kādu iemeslu dēļ nebūs pieteikumu studijām iesnieguši un elektroniski apstiprinājuši portālā Latvija.lv, varēs ierasties uzņemšanas punktos, lai uzrādītu dokumentu oriģinālus un apstiprinātu savus studiju pieteikumus klātienē.

RTU uzņemšanas punkts darbosies Rīgā, Arhitektūras fakultātē, Ķīpsalas ielā 6, kā arī RTU reģionālajos studiju un zinātnes centros Liepājā, Ventspilī, Cēsīs un Daugavpilī. Sestdien, 10. jūlijā, uzņemšanas punkts Rīgā būs atvērts no plkst. 9.00 līdz 13.00.

Piesakoties studijām un apstiprinot pieteikumu klātienē Uzņemšanas komisijā, līdzi jāņem (oriģinālu jāuzrāda):

 1. Derīga pase vai personas apliecība;
 2. Iepriekšējās izglītības atestāts vai diploms;
 3. Pielikums – sekmju izraksts;
 4. CE sertifikāti;
 5. Laulības apliecība vai cits atbilstošs dokuments, ja dokumenti ir ar citu uzvārdu vai ir mainīts personas kods.

Reģistrācijas maksas apmaksu 35 € apmērā var veikt portālā www.latvija.lv/studijas vai klātienē uzņemšanas punktā ar bankas norēķinu karti.

Konkursa rezultātu apstiprināšana (1. un 2. kārta).

Līdz 16. jūlijam plkst. 16.00 reflektanti saņems informāciju par uzņemšanas pirmās kārtas rezultātiem. Tie tiks paziņoti portālā Latvija.lv, kā arī nosūtīti reflektantiem īsziņā uz mobilajiem telefoniem un/vai e-pastā.

Tiem, kuri uzņemšanas pirmajā kārtā būs ieguvuši vēlamo budžeta vietu, studijas tajā būs jāapstiprina līdz 20. jūlijam plkst. 16.00.

Tie, kuri pirmajā kārtā nebūs ieguvuši budžeta vietu, līdz 20. jūlijam plkst. 16.00 varēs pieteikties konkursa otrajai kārtai. Šīs kārtas rezultātus reflektantiem paziņos 20. jūlijā pēc plkst. 17.00.

Reģistrēšanās studijām par maksu

Reģistrēšanās studijām par maksu (pilna laika (dienas), nepilna laika (vakara un neklātienes)) RTU SSD Uzņemšanas komisijā līdz 27. augustam.

Studiju maksas priekšapmaksa pilna laika (dienas), nepilna laika (vakara un neklātienes) pamatstudiju maksas studiju programmu reflektantiem jāveic līdz 27. augustam.

Maksa par pieteikumu ir 35 EUR.

Uzņemšanas termiņi maģistra līmeņa studiju programmās :

Pieteikšanās kārtība konkursam uz valsts budžeta vietām:

Elektroniski no 28. jūnija plkst. 9.00 līdz 12. jūlijam plkst. 18.00:

 1. RTU bakalaura grāda absolventiem pieteikšanās RTU portālā ORTUS sadaļā «Studentiem» vai «Absolventiem» apakšsadaļā «Studiju informācija».
 2. Pārējiem, kas vēlas pieteikties studijām RTU elektroniski – elektroniskā pieteikšanās notiks atsevišķā vietnē, kura tiks izvietota sadaļā https://www.rtu.lv/lv/studijas/uznemsana.

Elektroniski pieteikties nevar un jāierodas obligāti klātienē, ja:

 • nav eParaksts vai eParaksts mobile;
 • bakalaura izglītība iegūta ārpus Latvijas un NAV pievienots AIC atzinums;
 • neesi Latvijas pilsonis vai nepilsonis;
 • nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti (tai skaitā, pamatojošs dokuments personas datu izmaiņu gadījumā un pamatojošs dokuments atbrīvošanai no reģistrācijas maksas);
 • neizdodas aizpildīt pieteikumu kādā no elektroniskās pietikšanās sistēmām.

Klātienē no 6. līdz 12. jūlijam, Rīgā, Ķīpsalas ielā 6–115./116. telpā:

 • no 6.–9.07. un 12.07. no plkst. 9.00 līdz plkst. 18.00;
 • jūlijā (sestdienā) no plkst. 9.00 līdz plkst.13.00.

Pieteikšanās kārtība studijām par maksu:

Elektroniski no 28. jūnija plkst. 9.00 līdz 27. augustam plkst. 16.00

Reģistrējoties studijām RTU, jābūt šādu dokumentu oriģinālam (kopijas jāiesniedz):

 1. bakalaura vai profesionālās augstākās izglītības diploms.
 2. diploma pielikums (ja RTU absolvēts pirms 2018.gada un citu augstskolu bakalaura grāda absolventiem).
 3. derīga pase vai ID karte.
 4. reģistrācijas maksa(40 EUR) apliecinājums (izdruka no interneta bankas) vai var apmaksāt uz vietas internetbankā.
 5. laulības apliecība vai attiecīgs dokuments, ja izglītības dokumenti ir ar citu uzvārdu (vārdu) vai/un personas kodu.
 6. Pilnvarojot citu personu, pilnvarotajai personai jāuzrāda  notariāli apstiprināta pilnvara, piesakāmā personības apliecinoša dokumenta kopija un piesakāmās personas studiju uzsākšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokumentu kopijas (dokumentu oriģināli jāuzrāda).
 7. Bāreņi un personas ar 1. grupas invalīdīti ir atbrīvoti no reģistrācijas maksas.
 8. Akadēmiskā informācijas centra izziņa, ja izglītība iegūta ārvalstīs.

Svarīgi!!! Lai vari visu uzņemšanas procesu nokārtot attālināti, neierodoties klātienē, ja Tev vēl nav – piesakies eParaksts vai eParaksts mobile, Tev būs nepieciešams personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte), kā arī internetbankas piekļuves dati.
Vairāk par eParaksts mobile pieteikšanās procesu.

Kad tiksi ieskaitīts RTU studējošo skaitā, reģistrējies RTU portālā .

Ortus: Reģistrēšanās Ortus portālam šeit. Autorizējieties, izmantojot eParaksts Mobile vai jāspiež – iegūt vai atjaunot paroli (ja neesi agrāk jau reģistrējies RTU Ortus portālā).

Par pieteikšanos bakalaura, maģistra līmeņa studijām un citiem ar uzņemšanu saistītiem jautājumiem lasiet: https://www.rtu.lv/lv/studijas/uznemsana

Konsultācijas par studiju iespējām un uzņemšanas nosacījumiem:

RTU Uzņemšanas komisija

Konsultācijas var saņemt, izmantojot sociālās saziņas tīklu WhatsApp, rakstot uz +371 28005535. Šis numurs ir aktīvs visu gadu gan kā WhatsApp, gan kā mobilais telefons saziņai ar RTU Uzņemšanas komisiju par studiju iespējām RTU, uzņemšanu un ar to saistītajiem jautājumiem.

Muitas un nodokļu katedra

Mob.tālr. +371 26556144 – konsultācijas par studiju programmām “Muitas un nodokļu administrēšana”

Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Tālr. +371 67089366 – konsultācijas par studiju programmām “Uzņēmējdarbība un loģistika”, “Starptautiskie ekonomiskie sakari”