Uzņemšana 2020./2021. mācību gadam

Sākoties jaunajam mācību gadam, aicinām Jūs studēt Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studiju programmās:

 • bakalaura un maģistra profesionālajās studiju programmas „Muitas un nodokļu administrēšana” (Akreditācija līdz 12.2023.)
 • bakalaura un maģistra profesionālajās studiju programmās “Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana” (Akreditācija līdz 30.06.2021.)
 •  bakalaura profesionālajā studiju programmā “Uzņēmējdarbības loģistika” (Akreditācija līdz 30.06.2021.)
Studiju programma Budžeta vietas 2020./2021. studiju gadā Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Bakalaura profesionālās studijas:

 

Muitas un nodokļu administrēšana 36 € 1 200 € 600
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana 9 € 875
Uzņēmējdarbības loģistika 13 € 875 € 600
Maģistra profesionālās studijas:

 

Muitas un nodokļu administrēšana 31 € 1 225 € 700
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana 14 € 1 050

Studējošajiem, kuri absolvējuši RTU bakalaura studiju programmu, studijām maģistra studiju programmā tiek piešķirta studiju maksas atlaide 5% apmērā no semestra studiju maksas, savukārt, ja studējošais ir absolvējis RTU pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā, atlaide tiek piešķirta 10% apmērā no semestra studiju maksas.

SESMI studiju programmu starptautiskais novērtējums

SESMI studiju programmu muitniekiem piedāvā kopš 1994. gada. RTU ir vienīgā mācību iestāde Latvijā ar starptautiski akreditētu studiju programmu «Muitas un nodokļu administrēšana», kurā var iegūt augstāko izglītību muitas un nodokļu jomā. Unikālā studiju programma veidota sadarbībā ar Pasaules Muitas organizāciju (PMO) un VID nodokļu un muitas iestādēm. Tā ir pirmā pasaulē atzītā muitas un nodokļu administrēšanas studiju programma, kas saņēmusi PMO sertifikātu par atbilstību starptautiskajiem muitnieku profesijas standartiem.

Starptautiskajā izglītības reitingā Eduniversal Best Masters Ranking 2019 maģistra programma «Muitas un nodokļu administrēšana» 2019. gadā  pakāpusies par četrām vietām, salīdzinot ar 2018.gadu, un ierindota 30.vietā pasaulē starp TOP 100 programmām nodokļu administrēšanas jomā. Programmai piešķirtas 4 zvaigznes no 5.  Maģistra studiju programma «Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana» 2019. gadā ierindota 4. vietā starp 20 labākajām starptautiskās vadības jomā Austrumeiropā, pakāpjoties par 1 vietu, salīdzinot ar 2018.gadu un saņemot 4 zvaigznes no 5.

Uzņemšanas termiņi 2020./2021. mācību gadam

Uzņemšana bakalaura līmeņa studiju programmās

Jauno studentu uzņemšana 2020./2021. studiju gadam notiks no 13. jūlija līdz 11. augustam.

Šogad īpašais jauninājums – reflektantiem, kuriem ir iegūts drošs elektroniskais paraksts, RTU visu uzņemšanas procesu, sākot no dokumentu iesniegšanas un beidzot ar studiju līgumu parakstīšanu, nodrošinās elektroniski. Tie, kuri nevarēs elektroniski apstiprināt savu pieteikumu studijām, dokumentus varēs iesniegt RTU uzņemšanas punktā Ķīpsalā.

Uzņemšanas termiņi augstākā līmeņa studiju programmās (maģistra akadēmisko un maģistra profesionālo studiju programmās, profesionālo studiju programmās reflektantiem ar bakalaura grādu un ar pirmā līmeņa profesionālo  augstāko izglītību (koledžas)):

 1. Elektroniskā pieteikšanās konkursam uz valsts budžeta finansētām vietām no 13. jūlija plkst. 9.00 līdz 3. augusta plkst. 13.00:

1.1. RTU bakalaura grāda absolventiem elektroniskā pieteikšanās RTU portālā ORTUS.

1.2. Citu Latvijas augstskolu bakalaura grāda absolventiem un tiem RTU bakalaura grāda absolventiem, kuriem neizdodas caur Ortus portālu – elektroniskā pieteikšanās notiks vietnē, kura šajā sadaļā tiks izlikta jūlija sākumā!

Elektroniski pieteikties nevar un jāierodas obligāti klātienē, ja:

 • mainīti personas dati (vārds/uzvārds/personas kods).
 • bakalaura izglītība iegūta ārpus Latvijas.
 • neesi Latvijas pilsonis vai nepilsonis.
 • esi atbrīvots no reģistrācijas maksas (atbrīvoti ir bāreņi un 1. grupas invalīdi).
 • Neizdodas aizpildīt pieteikumu kādā no elektroniskās pietikšanās sistēmām.
 1. Dokumentu iesniegšana klātienē, tiem, kuriem pieteikumu nevar iesniegt elektroniski: RTU Arhitektūras fakultātē, Rīgā, Ķīpsalas ielā 6-117. un 115./116. telpās:

2.1. no 27. jūlija līdz 3. augustam uz valsts budžeta finansētām vietām:

no 27. līdz 31. jūlijam no plkst. 15.00–18.00

 1. un 3. augustā no plkst. 10.00–13.00.
 2. Reģistrēšanās pilna laika (klātiene), nepilna laika (klātienes un neklātienes) studijām par maksu notiek klātienē no 13. jūlija līdz 28. augustam RTU Uzņemšanas komisijā:

No 13.07. līdz 24.07.2020 RTU Uzņemšanas komisijā Āzenes ielā 6, Rīgā (1. stāvs), darba dienās no plkst. 9.00 -18.00

No 27.07. līdz 03.08.2020 (ieskaitot) RTU Arhitektūras fakultātē, Ķīpsalas ielā 6–117. vai 115./116. telpā, darba dienās no plkst. 9.00-18.00, sestdienās, 1.augustā no 9.00-13.00.

No 04.08. līdz 28.08.2020 RTU Uzņemšanas komisijā Āzenes ielā 6, Rīgā (1.stāvs) , darba dienās no plkst. 9.00 -18.00.

Reģistrācijas maksas kārtība

3.1. Studiju maksas priekšapmaksa reflektantiem jāveic līdz 28. augustam.

 1. Studiju līgumu (gan studijām par valsts budžeta finansētām vietām, gan studijām par maksu) elektroniska parakstīšana no 17. augusta!

Elektroniska līgumu parakstīt var ar eParaksts Mobile vai eParaksts! Elektroniskais līgums būs pieejams RTU portālā Ortus! Reģistrēšanās Ortus portālam šeit!
Autorizējaties, izmantojot eParaksts Mobile vai jāspiež – iegūt vai atjaunot paroli (ja neesi agrāk jau reģistrējies RTU Ortus portālā)!

Piesakoties būs nepieciešams personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte), kā arī internetbankas piekļuves dati. Vairāk par eParaksts mobile pieteikšanās procesu.

Tiem, kam līgumu nav izdevies parakstīt elektroniskā veidā, to var izdarīt klātienē no 14. septembra RTU Studentu servisa departamentā, Āzenes ielā 6, Rīgā (1.stāvs)!

Par pieteikšanos bakalaura, maģistra līmeņa studijām un citiem ar uzņemšanu saistītiem jautājumiem lasiet: https://www.rtu.lv/lv/studijas/uznemsana

Konsultācijas par studiju iespējām un uzņemšanas nosacījumiem

RTU Uzņemšanas komisija

Konsultācijas var saņemt, izmantojot sociālās saziņas tīklu WhatsApp, rakstot uz +371 28005535. Šis numurs ir aktīvs visu gadu gan kā WhatsApp, gan kā mobilais telefons saziņai ar RTU Uzņemšanas komisiju par studiju iespējām RTU, uzņemšanu un ar to saistītajiem jautājumiem.

Muitas un nodokļu katedra

Mob.tālr. +371 26556144 – konsultācijas par studiju programmām “Muitas un nodokļu administrēšana”

Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Tālr. +371 67089366 – konsultācijas par studiju programmām “Uzņēmējdarbība un loģistika”, “Starptautiskie ekonomiskie sakari”