Uzņemšana 2019./2020. mācību gadam

Sākoties jaunajam mācību gadam, aicinām Jūs studēt Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studiju programmās:

  • bakalaura un maģistra profesionālajās studiju programmas „Muitas un nodokļu administrēšana” (akreditētas 2013.gada 5.jūnijā uz pilnu akreditācijas laiku – sešiem gadiem);
  •  bakalaura un maģistra profesionālajās studiju programmās “Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana” (akreditētas 2013.gada 12.jūnijā uz pilnu akreditācijas laiku – sešiem gadiem)
  •  bakalaura profesionālajā studiju programmā “Uzņēmējdarbības loģistika” (akreditēta 2013.gada 12.jūnijā uz pilnu akreditācijas laiku – sešiem gadiem)
Studiju programma Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā Maksa semestrī
Pilna laika (klātiene) Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Bakalaura profesionālās studijas:

 

Muitas un nodokļu administrēšana 29 € 1 175 € 600
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana 5 € 875
Uzņēmējdarbības loģistika 7 € 875 € 600
Maģistra profesionālās studijas:

 

Muitas un nodokļu administrēšana 33 € 1 200 € 700
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana 7 € 1 025

!  Ārpus konkursa reģistrācijai uz valsts budžeta finansētām studiju vietām maģistra profesionālo studiju programmā “Muitas un nodokļu administrēšana” ir tiesības pretendēt 2018./2019. akadēmiskā gada RTU bakalaura profesionālo studiju programmu “Muitas un nodokļu administrēšana” absolventiem, kuriem bakalaura diploma vidējā svērtā atzīme ir vismaz 7 (septiņas) balles – (attiecīgās bakalaura programmas absolventi 20 vietas, pārējie – 13 vietas).

Studējošajiem, kuri absolvējuši RTU bakalaura studiju programmu, studijām maģistra studiju programmā tiek piešķirta studiju maksas atlaide 5% apmērā no semestra studiju maksas, savukārt, ja studējošais ir absolvējis RTU pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā, atlaide tiek piešķirta 10% apmērā no semestra studiju maksas.

SESMI studiju programmu starptautiskais novērtējums

Studiju programmas „Muitas un nodokļu administrēšana” ir starptautiski akreditētas un atbilst starptautiskajiem vienotajiem muitnieku profesijas standartiem, kurus 2009.gadā apstiprinājušas 177 Pasaules muitas organizācijas (PMO) dalībvalstis. To apliecina 2010.gada 26.janvārī RTU saņemtais PMO sertifikāts. RTU kļuva par pirmo programmu pasaulē, kas saņēma PMO atzinību par atbilstību muitnieku profesijas standartiem. Šobrīd mūsu piedāvātajai bakalaura programmai vienīgajai Eiropas Savienībā ir PMO akreditācija. Savukārt maģistra programma „Muitas un nodokļu administrēšana” ir viena no divām maģistra līmeņa programmām Eiropas Savienībā, kurām ir PMO akreditācija.

Starptautiskajā izglītības reitingā Eduniversal Best Masters Ranking 2018 maģistra programma «Muitas un nodokļu administrēšana» 2018. gadā  pakāpusies par vienu vietu, salīdzinot ar 2017.gadu, un ierindota 34.vietā pasaulē starp TOP 50 programmām nodokļu administrēšanas jomā. Programmai piešķirtas 3 zvaigznes no 5.  Maģistra studiju programma «Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana» 2018. gadā ierindota 5. vietā starp 20 labākajām starptautiskās vadības jomā Austrumeiropā, pakāpjoties par 2 vietām, salīdzinot ar 2017.gadu un saņemot 4 zvaigznes no 5.

Uzņemšanas termiņi 2019./2020. mācību gadam

Elektroniskā reģistrācija pamatstudijām portālā latvija.lv sāksies no 25. jūnija.

Dokumentu uzrādīšana un pieteikumu apstiprināšana studijām visās RTU studiju programmās gan pamatstudiju, gan augstākajā studiju līmenī notiks 2.–9. jūlijā RTU studentu pilsētiņā Ķīpsalā, Arhitektūras fakultātes ēkā, Ķīpsalas ielā 6. Pieteikšanās studijām par maksu turpināsies līdz 23. augustam.

Par pieteikšanos bakalaura, maģistra līmeņa studijām un citiem ar uzņemšanu saistītiem jautājumiem lasiet: https://www.rtu.lv/lv/studijas/uznemsana

Par vienoto pieteikšanās sistēmu Latvijas augstskolās, iespējām pieteikties studijām ārpus Rīgas lasiet: https://www.rtu.lv/lv/studijas/uznemsana/pieteiksanas-bakalaura-limena-studijam/vienota-pieteiksanas-sistema

Konsultācijas par studiju iespējām un uzņemšanas nosacījumiem

RTU Uzņemšanas komisija

Konsultācijas var saņemt, izmantojot sociālās saziņas tīklu WhatsApp, rakstot uz +371 28005535. Šis numurs ir aktīvs visu gadu gan kā WhatsApp, gan kā mobilais telefons saziņai ar RTU Uzņemšanas komisiju par studiju iespējām RTU, uzņemšanu un ar to saistītajiem jautājumiem.

Muitas un nodokļu katedra

Mob.tālr. +371 26556144 – konsultācijas par studiju programmām “Muitas un nodokļu administrēšana”

Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Tālr. +371 67089366 – konsultācijas par studiju programmām “Uzņēmējdarbība un loģistika”, “Starptautiskie ekonomiskie sakari”